Какви са основните характеристики на дограмите?

Много важно значение има броя на камерите на ПВЦ дограмата– те биват три-, четири- и петкамерни, които определят дебелината на дограмата. По-големият брой камери има по-високо качество и по-голям коефициент на изолация, шум и топлина.

Стъклопакет- той бива еднослоен, двуслоен и трислоен. Стъклата могат да бъдат както еднакви, така и различни. Разстоянието между отделните стъкла може да е въздух, но по желание може да бъде поставен газ /аргон/,който повишава качествата за изолация на дограмата.

Топлоизолацията има значение и от вида използвани стъкла. Освен обикновени, има и емисийни стъкла, известни като КА стъкла. По-големият брой стъкла също оказва влияние, какато и дистанционерът (това е метална шина, която разделя стъклата),който намалява влажността, както и херметизира.

обков – Това са частите, които се движат най-много и понасят натоварването, затова и от тях зависи издръжливостта на дограмата.Начина на отваряне на дограмата са: едноосово и двуосово отваряне. Първото е обикновено отваряне.Двуосовото отваряне има едно допълнение и то е отваряне във вертикална посока, по този начин позволява проветрение на помещението, без да ограничава или заема свободното пространство. Освен тези два вида отваряне съществува и т.нар летящ делител. Това е, когато две крила се затварят едно към друго и щом се намират в отворено положение, между тях няма вертикален профил. Калкулирането на цената зависи от наличието и вида на различните характеристики.